Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

Termoizolacja ścian fundamentowych

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS przyklejone na hydroizolację dają skuteczne, energooszczędne i trwałe rozwiązanie. Przewaga płyt XPS nad zwykłym styropianem stosowanym w tym rozwiązaniu polega na skuteczniejszej wodoszczelności i odporności na obciążenia. Izolacja z płyt XPS chroni hydroizolację przed uszkodzeniem mechanicznym i przemarzaniem. Ochrona przeciwwilgociowa nabiera szczególnego znaczenia kiedy zdamy sobie sprawę, że wzrost zawartości wilgoci o 10% powoduje 1,5 krotne zwiększenie przewodności cieplnej.
Do izolacji fundamentów i piwnic stosuje się praktycznie grubości 5-10 cm ( zależnie od rodzaju podłoża i poziomu ochrony cieplnej).

Firma URSA Polska oferuje do izolacji przyziemia następujące płyty:
- URSA XPS N W o wytrzymałości na ściskanie przy 10% odkształceniu min. 250 kPa,
- URSA XPS N-III, o wytrzymałości na ściskanie przy 10% odkształceniu min. 300 kPa,
- URSA XPS DRAIN, o wytrzymałości na ściskanie przy 10% odkształceniu min. 300 kPa, dodatkowo na obu swoich powierzchniach z pionowymi kanalikami odpływowymi. Na zewnętrznej powierzchni przyklejona jest warstw filtracyjna z geowłókniny,
- URSA XPS N-V o wytrzymałości na ściskanie przy 10% odkształceniu min. 500 kPa do izolacji płyty fundamentowej przy większych obciążeniach.

Produkty te dzięki wyjątkowym właściwościom (dobrej izolacyjności cieplnej, wysokiej odporności mechanicznej i oporności na wchłanianie wody) stosowane są chętnie przez inwestorów indywidualnych i na obiektach.
Płyty XPS spełniają surowe wymagania narzucone przez europejską normę PN- EN 13164:2003 i po spełnieniu wszystkich założeń właściwej oceny zgodności znakowane są symbolem CE. Dlatego do odbioru takich wyrobów wystarcza znak CE umieszczony na etykiecie wyrobu bez okazywania deklaracji zgodności i Aprobaty Technicznej.

Izolacja obwodowa ścian piwnicznych

Płyty izolacyjne URSA XPS można przyklejać do ścian zarówno punktowo, jak i pełną powierzchnią, używając najlepiej mas klejących do obróbki na gorąco lub na zimno, mas dwuskładnikowych przeznaczonych do polistyrenu ( styropianu) lub specjalnych taśm klejących. Często mogą być te same masy, które zostały zastosowane do wykonania hydroizolacji (np. Dysperbit, Renobit,Superflex 10, Icopal Water Primer, Styrbit 2000, Izohan Izobud WM). Izolacji pionowych z lepików nie wolno wykonywać bezpośrednio na cegłach lub kamieniach. W takim wypadku należy po upływie ok. 3 miesięcy od wymurowania muru fundamentowego wstępnie narzucić tynk i wygładzić.
Przy ścianach piwnicznych bez malarskich powłok bitumicznych, jak np. beton, można wykorzystać również kleje dyspersyjne (z- lub bez dodatku cementu). Przy występowaniu nierówności powierzchni należy preferować kleje o konsystencji pasty, co pomaga skompensować nierówności. Przyklejanie ma za zadanie utrzymanie stabilnego położenia płyt aż do poziomu nasypu gruntowego. Przy silnym parciu wody gruntowej zaleca się przyklejanie płyt całą powierzchnią. Ostatecznym etapem izolacji ścian piwnicy lub fundamentu jest przysypanie przymocowanych płyt URSA XPS mieszanką piaskowo - żwirową bez dodatkowej powłoki odcinającej.

Mocowanie płyt na cokołach budynku

Sposób mocowania zależny jest od stanu podłoża i okładziny przewidzianej na cokół.
Przy tynkowaniu cokołu można dla nośnego podłoża jedynie przyklejać płyty na całej powierzchni zaprawami mineralnymi przeznaczonymi do ocieplania ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą. Płyty URSA XPS N-III-PZ posiadają specjalną wytłaczaną w kształt wafla powierzchnię poprawiającą przyczepność kleju i pozwalającą na łatwe zamontowanie na ich powierzchni siatki z włókna szklanego w metodzie lekkiej-mokrej lub płytek elewacyjnych.
Jeśli stosuje się płyty o gładkiej powierzchni ( np. URSA XPS N-III-L) to należy je zmatowić np. szczotką drucianą.
Przy cięższych okładzinach (płyty kamienne) wskazane jest dodatkowe mocowanie łącznikami mechanicznymi w ilości 2 szt. na płytę.
Należy upewnić się, czy hydroizolacja (najlepiej w postaci płynnej masy) nie zawiera rozpuszczalników organicznych. Izolację przykleja się na hydroizolację naniesioną poprzedniego dnia przy pomocy placków, opierając pierwszy rząd na ławie fundamentowej. Izolację układa się do wysokości ok. 0.5 m powyżej poziomu gruntu (jednocześnie przy izolacji piwnicy - powyżej poziomu stropu nad piwnicą). Najlepszym rozwiązaniem jest przejście izolacji fundamentów(piwnicy) w izolację ściany zewnętrznej. Płyty XPS nie powinny być mocowane do podłoża mechanicznie przy pomocy kołków, gdyż powoduje to uszkodzenie hydroizlacji.
Wodoodporne płyty URSA XPS znajdują poza izolacją przyziemia również zastosowanie jako materiał izolacyjny nowej generacji w następujących aplikacjach:
Dachy odwrócone ( w tym - dachy zielone)
Podłogi i tarasy
Parkingi
Podłogi przemysłowe
Drogi komunikacyjne

Ocieplenie płyty fundamentowej od spodu lub na płycie

Do ocieplenia od zewnątrz nienośnej płyty fundamentowej można wykorzystać płyty URSA XPS N-III lub N-V zależnie od wielkości jej obciążenia i nośności gruntu. Po ich ułożeniu na wyrównanym podłożu z drobnego żwiru oraz rozłożeniu folii polietylenowej można rozpocząć wylewanie płyty fundamentowej. Płyty URSA XPS N-III lub N-V można wykorzystać również do ocieplenia części pionowych ław fundamentowych.

System w którym płyty termoizolacyjne URSA XPS układamy nad płytą podłogową stosujemy w następujących przypadkach:
- modernizacji i renowacji istniejących podłóg,
- ogrzewania podłogowego,
- podziału pomieszczeń na ogrzewane i nie ogrzewane,
- okresowym wykorzystaniu pomieszczeń i w każdym przypadku w którym zminimalizowanie strat ciepła w stronę podłoża jest zadaniem priorytetowym.

Wytyczne montażowe
Na przygotowanej i oczyszczonej płycie podłogowej wykonuje się odpowiedni typ hydroizolacji zależny od występujących warunków gruntowo-wodnych. Hydroizolację należy dobierać tak aby ich skład chemiczny nie zawierał rozpuszczalników organicznych destruktywnie oddziaływujących na polistyrenowe płyty URSA XPS. Po dokładnym i starannym wykonaniu hydroizolacji przystępuje się do montażu wodoodpornych płyt termoizolacyjnych URSA XPS. Wodoodporne płyty URSA XPS montuje się "mijankowo" tzn. z przesunięciem spoin płyt o 1⁄2 ich długości w co drugiej warstwie na powierzchni płyty podłogowej. Krawędzie montowanych płyt łączone są na zakład lub na styk i ściśle przylegają do siebie. Kolejną czynnością jest ułożenie warstwy poślizgowej w postaci folii polietylenowej na której wykonuje się wylewkę betonową a później posadzkę np. z płytek ceramicznych.

Analiza projektowa
Do konstrukcji podłogi powinna być dobrana taka termoizolacja, która będzie odporna na działanie wielu czynników związanych z dużymi naprężeniami powstającymi na wskutek obciążeń mechanicznych, statycznych, eksploatacyjnych czy też dynamicznych. Dzięki swoim wyjątkowym właściwością idealnym materiałem do termoizolacji podłóg pod konstrukcyjną płytą żelbetową są wodoodporne płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej URSA XPS. Znajdują one zastosowanie w wielu konstrukcjach budowlanych między innymi w izolacji termicznej podłóg; przemysłowych, budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, różnego typu hangarów, garaży podziemnych, hal oraz wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z dużymi obciążeniami. 3.2